پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

این پرسشنامه توسط گرشام و الیوت (۱۹۹۹) طراحی گردیده و دارای ۴۸ گویه و ۴ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط گرشام و الیوت (۱۹۹۹) طراحی گردیده و دارای ۴۸ گویه و ۴ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط گرشام و الیوت (۱۹۹۹) طراحی گردیده و دارای ۴۸ گویه و ۴ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, مهارت های اجتماعی و رفتاری, گرشام و الیوت (۱۹۹۹)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.