پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (۱۳۹۰) طراحی گردیده و دارای ۱۸ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (۱۳۹۰) طراحی گردیده و دارای ۱۸ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (۱۳۹۰) طراحی گردیده و دارای ۱۸ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, مهارت های ادراکی, انسانی و فنی, مقیمی و همکاران (۱۳۹۰)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.