پرسشنامه مهارت های سازمانی

پرسشنامه مهارت های سازمانی

این پرسشنامه توسط فرهد آنالویی (۱۹۹۵) طراحی گردیده و دارای ۱۵ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط فرهد آنالویی (۱۹۹۵) طراحی گردیده و دارای ۱۵ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط فرهد آنالویی (۱۹۹۵) طراحی گردیده و دارای ۱۵ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, مهارت های سازمانی, فرهد آنالویی (۱۹۹۵)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.