پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و کیس دیوس(۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۱۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و کیس دیوس(۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۱۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و کیس دیوس(۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۱۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, مهارت های مدیریت, جان نیوسترم و کیس دیوس(۲۰۰۲)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.