پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی

پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی

این پرسشنامه توسط رادنی مک آدام و همکاران (۲۰۰۵) طراحی گردیده و دارای ۴۳ گویه و ۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط رادنی مک آدام و همکاران (۲۰۰۵) طراحی گردیده و دارای ۴۳ گویه و ۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط رادنی مک آدام و همکاران (۲۰۰۵) طراحی گردیده و دارای ۴۳ گویه و ۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی رادنی مک آدام و همکاران (۲۰۰۵)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.