پرسشنامه نگرش در کار

پرسشنامه نگرش در کار

این پرسشنامه توسط جفری کانتور و همکاران (۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط جفری کانتور و همکاران (۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط جفری کانتور و همکاران (۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, نگرش در کار, جفری کانتور و همکاران (۲۰۰۲)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.