پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه هوش سازمانی

این پرسشنامه توسط کارل آلبرشت (۲۰۰۳) طراحی گردیده و دارای ۴۹ گویه و ۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط کارل آلبرشت (۲۰۰۳) طراحی گردیده و دارای ۴۹ گویه و ۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط کارل آلبرشت (۲۰۰۳) طراحی گردیده و دارای ۴۹ گویه و ۵ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, هوش سازمانی, کارل آلبرشت (۲۰۰۳)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.