پرسشنامه هویت سازمان

پرسشنامه هویت سازمان

این پرسشنامه توسط آلن ال ام (۲۰۰۶) طراحی گردیده و دارای ۳۷ گویه و ۶ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط آلن ال ام (۲۰۰۶) طراحی گردیده و دارای ۳۷ گویه و ۶ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط آلن ال ام (۲۰۰۶) طراحی گردیده و دارای ۳۷ گویه و ۶ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, هویت سازمان, آلن ال ام (۲۰۰۶)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.