پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک کرای

پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک کرای

این پرسشنامه توسط کاستا و مک کرای (۱۹۹۲) طراحی گردیده و دارای ۱۶ گویه و ۲ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط کاستا و مک کرای (۱۹۹۲) طراحی گردیده و دارای ۱۶ گویه و ۲ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط کاستا و مک کرای (۱۹۹۲) طراحی گردیده و دارای ۱۶ گویه و ۲ بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, وجدان کاری, کاستا و مک کرای(۱۹۹۲)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.