پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

این پرسشنامه توسط پاول ار نیون و همکاران (۲۰۰۶) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط پاول ار نیون و همکاران (۲۰۰۶) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط پاول ار نیون و همکاران (۲۰۰۶) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, کارت امتیازی متوازن, توسط پاول ار نیون و همکاران (۲۰۰۶)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.