پرسشنامه کانون کنترل

پرسشنامه کانون کنترل

این پرسشنامه توسط پاول جان دبیلو نیوسترم ار نیون و همکاران (۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط پاول جان دبیلو نیوسترم ار نیون و همکاران (۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط پاول جان دبیلو نیوسترم ار نیون و همکاران (۲۰۰۲) طراحی گردیده و دارای ۲۰ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, کانون کنترل, پاول جان دبیلو نیوسترم ار نیون و همکاران (۲۰۰۲)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.