پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (۲۰۰۱)- به صورت WORD

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (۲۰۰۱)- به صورت WORD

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (۲۰۰۱)- به صورت WORD

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (۲۰۰۱) به صورت WORD ارائه شده است. دارای ۱۵ سوال است و ۵ خرده مقیاس چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش و تفکر سیستمی دارد. تعریف عملیاتی و مفهومی آن ارائه شده است و روایی و پایایی آن بیان شده است….

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی,مقیاس یادگیری سازمانی,پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف,مقیاس یادگیری سازمانی (۲۰۰۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.