پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine )

پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine )

این پرسشنامه توسط نمث لورین.اس (۱۹۹۷) طراحی گردیده و دارای ۱۱ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط نمث لورین.اس (۱۹۹۷) طراحی گردیده و دارای ۱۱ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط نمث لورین.اس (۱۹۹۷) طراحی گردیده و دارای ۱۱ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسشنامه, یادگیری سازمانی, نمث لورین,اس (۱۹۹۷)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.