پرسش نامه فعالیت های مدیریتی فایول

پرسش نامه فعالیت های مدیریتی فایول

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (۱۳۹۰) طراحی گردیده و دارای ۶ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (۱۳۹۰) طراحی گردیده و دارای ۶ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (۱۳۹۰) طراحی گردیده و دارای ۶ گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: دارد قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان …

علوم انسانی

پرسش نامه, فعالیت های مدیریتی فایول, مقیمی و همکاران (۱۳۹۰)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.