پروتکل واقعیت درمانی گروهی گلاسر

پروتکل واقعیت درمانی گروهی گلاسر

پروتکل واقعیت درمانی گروهی گلاسر

«پروتکل واقعیت درمانی»
مشروح جلسات، اهداف و محتوای جلسات: این پکیج بر اساس مفاهیم اساسی نظریه واقعیت درمانی ارائه شده در فصل دوم و همچنین با کمک روانشناسان مجرب که در زمینه واقعیت درمانی فعالیت می کنند تنظیم گردید.
جلسه اول: خوش آمدگویی و توضیح در مورد چگونگی ارائه و اجرای برنامه واقعیت درمانی و برنامه ریزی به منظور آشنای اعضای گروه با یکدیگر و ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد میان اعضاء و مشاور و اجرای پیش آزمون.
اهداف جلسه:
هریک از…

روان شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.