پروژه اسکلت بتنی ۶ طبقه ساده بدون دیوار حائل با سیستم دوگانه

پروژه اسکلت بتنی ۶ طبقه ساده بدون دیوار حائل با سیستم دوگانه


نام پروژه: پروژه امین جهاد نوع اسکلت : بتنی تعداد طبقات : ۶ تعداد طبقات زیر زمین :۱ مساحت : ۱۴۰۴ متر مربع وضعیت پلان :پلان ساده نوع سقف : تیرچه بتنی + بلوک پلی استایرن نوع سیستم جهت طولی : سیستم دوگانه(قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط) نوع سیستم جهت عرضی : سیستم دوگانه(قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط) بر اساس آیین ۲۸۰۰ ویرایش ۴ بر اساس ترکیب بار های مبحث ۹ نوع آنالیز : استاتیکی معادل ورژن ایتبز : ۴-۷-۹ ورژن سیف : سیف۱-۸ ورژن کد :۲۰۱۰ نقشه اتوکد معماری : دارد نقشه های اتوکد سازه : دارد دتایل های اجرایی سازه  : دارد فایل ۱۰۰ درصد : دارد فایل ۲۵ درصد (ویژه پروژه بتنی ): دارد فایل ۵۰ درصد (ویژه پروژه بتنی ): دارد فایل سیف : دارد فرم خلاصه گزارش سازه و محاسبه ضریب زلزله : دارد آسانسور و دتایل های اجرایی : دارد جدول بارگذاری نظام مهندسی شیراز : دارد جدول تیرچه نظام مهندسی شیراز : دارد دستور العمل طراحی دیوار برشی بتن آرمه در سازه های فولادی : دارد دستور العمل ترکیب بارها در طراحی ساختمان های متعارف به روش حالت های حدی …


نام پروژه: پروژه امین جهاد نوع اسکلت : بتنی تعداد طبقات : ۶ تعداد طبقات زیر زمین :۱ مساحت : ۱۴۰۴ متر مربع وضعیت پلان :پلان ساده نوع سقف : تیرچه بتنی + بلوک پلی استایرن نوع سیستم جهت طولی : سیستم دوگانه(قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط) نوع سیستم جهت عرضی : سیستم دوگانه(قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط) بر اساس آیین ۲۸۰۰ ویرایش ۴ بر اساس ترکیب بار های مبحث ۹ نوع آنالیز : استاتیکی معادل ورژن ایتبز : ۴-۷-۹ ورژن سیف : سیف۱-۸ ورژن کد :۲۰۱۰ نقشه اتوکد معماری : دارد نقشه های اتوکد سازه : دارد دتایل های اجرایی سازه  : دارد فایل ۱۰۰ درصد : دارد فایل ۲۵ درصد (ویژه پروژه بتنی ): دارد فایل ۵۰ درصد (ویژه پروژه بتنی ): دارد فایل سیف : دارد فرم خلاصه گزارش سازه و محاسبه ضریب زلزله : دارد آسانسور و دتایل های اجرایی : دارد جدول بارگذاری نظام مهندسی شیراز : دارد جدول تیرچه نظام مهندسی شیراز : دارد دستور العمل طراحی دیوار برشی بتن آرمه در سازه های فولادی : دارد دستور العمل ترکیب بارها در طراحی ساختمان های متعارف به روش حالت های حدی …


نام پروژه: پروژه امین جهاد نوع اسکلت : بتنی تعداد طبقات : ۶ تعداد طبقات زیر زمین :۱ مساحت : ۱۴۰۴ متر مربع وضعیت پلان :پلان ساده نوع سقف : تیرچه بتنی + بلوک پلی استایرن نوع سیستم جهت طولی : سیستم دوگانه(قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط) نوع سیستم جهت عرضی : سیستم دوگانه(قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط) بر اساس آیین ۲۸۰۰ ویرایش ۴ بر اساس ترکیب بار های مبحث ۹ نوع آنالیز : استاتیکی معادل ورژن ایتبز : ۴-۷-۹ ورژن سیف : سیف۱-۸ ورژن کد :۲۰۱۰ نقشه اتوکد معماری : دارد نقشه های اتوکد سازه : دارد دتایل های اجرایی سازه  : دارد فایل ۱۰۰ درصد : دارد فایل ۲۵ درصد (ویژه پروژه بتنی ): دارد فایل ۵۰ درصد (ویژه پروژه بتنی ): دارد فایل سیف : دارد فرم خلاصه گزارش سازه و محاسبه ضریب زلزله : دارد آسانسور و دتایل های اجرایی : دارد جدول بارگذاری نظام مهندسی شیراز : دارد جدول تیرچه نظام مهندسی شیراز : دارد دستور العمل طراحی دیوار برشی بتن آرمه در سازه های فولادی : دارد دستور العمل ترکیب بارها در طراحی ساختمان های متعارف به روش حالت های حدی …

فنی و مهندسی

پروژه اسکلت بتنی ۶ طبقه بدون دیوار حائل پلان آسان سیستم دوگانه فایل ۲۵ درصد فایل ۵۰ درصد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.