پروژه الکترونیک راه اندازی LCD با ATMEGA16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن

پروژه الکترونیک راه اندازی LCD با ATMEGA16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن

پروژه الکترونیک راه اندازی LCD با ATMEGA16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن


اطلاعات پروژه: نام پروژه: پروژه الکترونیک راه اندازی LCD با ATMEGA16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژنمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار – مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده – تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند.شرح پروژه: در این پروژه، ابتدا مدار را در محیط پروتئوس پیاده سازی میکنیم. سپس در نرم افزار کد ویژن، کد مورد نیاز avr atmega16 را می نویسیم و خروجی hex را تولید می کنیم. سپس کد hex تولید شده را در پروتئوس به avr atmega16 وارد می کنیم. در انتها با اجرای پروژه ی پروتئوس، متن مورد نظر ما بر روی LCD نمایش داده می شود.  نرم افزار های مورد استفاده در پروژه: پروتئوس Proteus Professional 8.5 SP0 جهت شبیه سازی و اجرای مدارکد ویژن CodeVisionAVR Advanced v3.12 جهت برنامه نویسی و تولید فایل hex ورودی avrلینک های مفید: دانلود و آموزش نصب نرم افزار پروتئوسدانلود و آموزش نصب نرم افزار کد ویژنآموزش شروع به کار در نرم افزارهای پروتئوس و کد ویژن  محتوای پروژه: فولدر proteus شامل فایل پروژه در نرم افزار پروتئوسفولدر cod …

پروژه الکترونیک راه اندازی LCD با ATMEGA16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن


اطلاعات پروژه: نام پروژه: پروژه الکترونیک راه اندازی LCD با ATMEGA16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژنمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار – مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده – تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند.شرح پروژه: در این پروژه، ابتدا مدار را در محیط پروتئوس پیاده سازی میکنیم. سپس در نرم افزار کد ویژن، کد مورد نیاز avr atmega16 را می نویسیم و خروجی hex را تولید می کنیم. سپس کد hex تولید شده را در پروتئوس به avr atmega16 وارد می کنیم. در انتها با اجرای پروژه ی پروتئوس، متن مورد نظر ما بر روی LCD نمایش داده می شود.  نرم افزار های مورد استفاده در پروژه: پروتئوس Proteus Professional 8.5 SP0 جهت شبیه سازی و اجرای مدارکد ویژن CodeVisionAVR Advanced v3.12 جهت برنامه نویسی و تولید فایل hex ورودی avrلینک های مفید: دانلود و آموزش نصب نرم افزار پروتئوسدانلود و آموزش نصب نرم افزار کد ویژنآموزش شروع به کار در نرم افزارهای پروتئوس و کد ویژن  محتوای پروژه: فولدر proteus شامل فایل پروژه در نرم افزار پروتئوسفولدر cod …

پروژه الکترونیک راه اندازی LCD با ATMEGA16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژن


اطلاعات پروژه: نام پروژه: پروژه الکترونیک راه اندازی LCD با ATMEGA16 در نرم افزار پروتئوس و کد ویژنمقطع: کارشناسیرشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار – مهندسی برق تمام گرایش هادرس: آزمایشگاه ریز پردازنده – تمامی آزمایشگاه های رشته برق و کامپیوتر که با avr مرتبط هستند.شرح پروژه: در این پروژه، ابتدا مدار را در محیط پروتئوس پیاده سازی میکنیم. سپس در نرم افزار کد ویژن، کد مورد نیاز avr atmega16 را می نویسیم و خروجی hex را تولید می کنیم. سپس کد hex تولید شده را در پروتئوس به avr atmega16 وارد می کنیم. در انتها با اجرای پروژه ی پروتئوس، متن مورد نظر ما بر روی LCD نمایش داده می شود.  نرم افزار های مورد استفاده در پروژه: پروتئوس Proteus Professional 8.5 SP0 جهت شبیه سازی و اجرای مدارکد ویژن CodeVisionAVR Advanced v3.12 جهت برنامه نویسی و تولید فایل hex ورودی avrلینک های مفید: دانلود و آموزش نصب نرم افزار پروتئوسدانلود و آموزش نصب نرم افزار کد ویژنآموزش شروع به کار در نرم افزارهای پروتئوس و کد ویژن  محتوای پروژه: فولدر proteus شامل فایل پروژه در نرم افزار پروتئوسفولدر cod …

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

atmega٬ AVR٬ avr atmega٬ c plus plus٬ code٬ Code Vision٬ CodeVision٬ CodeVision AVR٬ cpp٬ download٬ file٬ hardware٬ include٬ Information Technology٬ int main٬ IT٬ main٬ object oriented٬ programming٬ project٬ Proteus٬ Proteus Professio

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.