پروژه مالی در صنعت برق (به صورت فرضی( ۱۲۴ ص

پروژه مالی در صنعت برق (به صورت فرضی( ۱۲۴ ص

پروژه مالی در صنعت برق (به صورت فرضی(  124 ص

پروژه مالی در صنعت برق (به صورت فرضی( ۱۲۴ ص

مقدمه:
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .
صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .
اگر چه…

حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.