پروژه مالی شرکت ایران رادیاتورژ

پروژه مالی شرکت ایران رادیاتورژ

پروژه مالی شرکت ایران رادیاتورژ

پروژه مالی شرکت ایران رادیاتورژ

مقدمه
 
شرکت رادیاتور ایران
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام
به پیوست صورتهای مالی تلفیقی به همراه صورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ( شرکت اصلی ) مربوط به سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷ تقدیم می گردد . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :
الف – یادداشتهای توضیحی
تاریخچه
موضوع شرکت
سرمایه شرکت
محل قانونی شرکت
ب – صورتهای مالی اساسی…

حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.