پروژه مالی مبلمان

پروژه مالی مبلمان

پروژه مالی مبلمان

پروژه مالی مبلمان

تاریخچه ساخت مبل و آشنایی با سبک های اصیل ساخت صندلی
یکی از شاخصه های رشد تمدن، تغییر و تحول در نگرش انسان نسبت به زندگی بوده است و به طبع آن تغییر در طراحی در کلیه اسباب و لوازم مورد استفاده در زندگی از طراحی در لباس تا معماری و دکوراسیون داخلی منازل و… ظهور صنعت در قرن نوزدهم، تغییراتی بنیادین در تفکر و تولید ایجاد کرد و انتقال و تغییر صور و اشکال از معماری سنگین و مکعبی شکل به صور منحنی شکل، یکی از عوامل زمینه ساز در طراحی مبلمان بوده است….

حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.