پروژه مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شهردولت آباد

پروژه مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شهردولت آباد


تعداد صفحات : ۱۸۴ صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش    فصل اول: سیمای کلی طرح  استان خراسان رضوی کلیاتوسعت موقعیت جغرافیاییتقسیمات کشوری استان خراسان رضوی مطالعات شهرستان تربت حیدریه کلیاتوسعتموقعیت جغرافیایی شهر دولت آباد کلیاتوسعت موقعیت جغرافیایی  زمین شناسیوضعیت خاکتوپوگرافیوضعیت لرزه خیزیمشخصات کالبدی شهر دولت آبادکاربری اراضی در طرح هادیتراکم موجود شهر وضعیت فضای سبزمحدوده استحفاظی و خدماتیجهات رشد و توسعهپیش بینی کاربریهای اصلی در طرح هادیکاربریهای اراضی خدماتی موجودوپیشنهادی در طرح هادی و درصد تحقق آنطرحهای زیر بنای توسعه شهر در آیندهفصل :دوم هواشناسیایستگاههای هواشناسی خراسان دماتعداد روزهای یخبندانتعیین عمق یخبندان  ادامه دارد …

کتاب ، جزوه

پروژه مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی و اصلاح و توسعه شهردولت آباد

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.