پروژه کارآموزی شرکت آبفا (آب و فاضلاب) کاشان

پروژه کارآموزی شرکت آبفا (آب و فاضلاب) کاشان

پروژه کارآموزی شرکت آبفا (آب و فاضلاب) کاشان

پروژه کارآموزی شرکت آبفا (آب و فاضلاب) کاشان
فرمت: ورد
تعداد صفحه: ۴۰
 
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
چارت سازمانی ۶
آئین نامه ها و بخشنامه های امور مشترکین
شرکت آب و فاضلاب روستایی
مهمترین اهداف شرکت های آب و فاضلاب روستایی
اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان
آب بهای کابری خانگی
آبونمان آب و فاضلاب خانگی و غیرخانگی
شرح خدمات شرکت آب و فاضلاب روستائی
خدمات الکترونیک
تصاویری از برنامه امور مشترکین سازمان آب و فاضلاب …

حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.