پلان معماری عرض ۹

پلان معماری عرض ۹

پلان معماری عرض ۹

پلان کامل معماری عرض ۹ طول زمین ۲۰ مساحت ۱۸۰ طول زیر بنا ۱۲ نقشه معماری ۳ طبقه + پیلوت + برش و نما + پلان تیریزی …

پلان معماری عرض ۹

پلان کامل معماری عرض ۹ طول زمین ۲۰ مساحت ۱۸۰ طول زیر بنا ۱۲ نقشه معماری ۳ طبقه + پیلوت + برش و نما + پلان تیریزی …

پلان معماری عرض ۹

پلان کامل معماری عرض ۹ طول زمین ۲۰ مساحت ۱۸۰ طول زیر بنا ۱۲ نقشه معماری ۳ طبقه + پیلوت + برش و نما + پلان تیریزی …

فنی و مهندسی

پلان , نقشه , معماری , نقشه ساختمان , پلان معماری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.