پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین…

پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین…

پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین...

پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین…

 چکیده
مقوله‌ی واقعیت و واقع‌گرایی در هنر از پیچیده­ترین مفاهیمی‌ است که همیشه تعاریف و برداشت‌های بسیاری داشته. در طول تاریخ نقاشی ایرانی، همگام با ادبیات ، نوعی فضای تغزلی و شاعرانه و توصیفات مثالی و آرمانی بر تصاویر حکم‌فرما بوده و در طی زمین، تغییرات مختصری در چارچوب ساختار سنت نگارگری دیده می‌شود. بیشتر پژوهش‌های پیشین، گرایش به‌این‌ترتیب و پرداختن به کار و فعالیت روزمره را صرفاً در مورد مکتب هرات مطرح…

سایر رشته های هنر

پژوهشی بر واقع‌گرایی,( زندگی روزمره ),نگارگری مکتب قزوین,دانلود پایان نامه,word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.