پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران…

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران…

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران...

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران…

چکیده:
امروزه تلاشهای ارزشمندی در هنر معاصر، در جهت بیان ایده های نو و تعامل خلاقانه ی آن با مخاطب مورد توجه است. چنانکه، اهمیت تکنولوژی اثر در مراتب بعدی؛ و استفاده از هر شیوه ی اجرایی امکان پذیر است. به طوری که هنرمند برای خلق ایده و مفهوم خاص خود، می تواند از همه ی انواع هنرها به همراه سایر رسانه های جدید و علوم استفاده کند. در ایران نیز، فعالیتهای بسیاری در این زمینه انجام شده است. مثل نقاشانی که برای خلق آثار خود نه تنها از مدیوم نقاشی،…

سایر رشته های هنر

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی,انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران,word,دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.