چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه فدوسی نقد وبررسی هفت خان

چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه فدوسی نقد وبررسی هفت خان


فرمت فایل : word تعداد صفحه : ۱۳۵ شاهنامه کتاب تاریخی ما ایرانیان است ، شاید در هیچ دوره تاریخی ایران به کتابی ، بیش از شاهنامه به لحاظ  مصّور سازی پرداخته نشده باشد و تقریباً بیش از هر کتاب دیگری مورد توجه پادشاهان به جز سلطان محمود غزنوی که قدر حکیم را ندانست.  و همچنین مغرضانی که با فرهنگ ایران میانه خوبی ندارد نقاشان به این دلیل که کتاب فرودسی بیش از هر کتاب دیگری تصویری است . به این کتاب عنایت خاصّی داشتند.  و این مهم هم در بیان فردوسی و هم روایات اساطیری آن نهفته است . از این رو  شاهنامه هم مبدأ تصویر سازی ایرانی است و هم منبع پژوهش . اما هیچگاه نه جایگاه تصویری ( ونه تصویر سازی ) آن اعتنا نشده  است . از این رونگارنده صمم گردید که بامختصر معلومات خود پژوهشی هر چند محدود در این مورد انجام دهد   این پژوهش محدود به هفت خوان رستم است ومنابع تصویر سازی این[۱] فصل شاهنامه زیاد ، امّا در رشته های دیگر هنری تقریباً به آن پرداخته نشده است . منظورم از رشته های دیگر هنری ، سینما و نمایش است چرا که علیرغم نگاه اساطیری موجود در این فصل به نوعی می توان نگاه ع …

عمومی و آزاد

شاهنامه,هفت خان ,رستم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.