چگونه رمان بنویسیم؟


هرکس ممکن است طرحی براینوشتن رمانش داشته باشد اما برای خلق رمان باید عناصر سازنده آن را شناخت. بدون این شناخت طرح فقط ماده خامی است و اگر روی کاغذ بیاید از ارزشی برخوردار نیست. با خرید این کتاب و مطالعه ی آن رمان ها و نوشته های خود ارزش بدهید. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.