کاربرد "فاصله گذاری" به مثابه یک تکنیک تئاتری در سینمای دهه ی هفتاد به بعد…

کاربرد "فاصله گذاری" به مثابه یک تکنیک تئاتری در سینمای دهه ی هفتاد به بعد…

کاربرد "فاصله گذاری" به مثابه یک تکنیک تئاتری  در سینمای دهه ی هفتاد به بعد...

کاربرد "فاصله گذاری" به مثابه یک تکنیک تئاتری در سینمای دهه ی هفتاد به بعد…

چکیده
تکنیک فاصله گذاری اساساً یک قرارداد تئاتری است که در تئاتر یونان باستان از طریق همسرایان مورد استفاده قرار می گرفته و پس از آن در اوایل قرن بیستم توسط برتولت برشت که وام هایی نیز از نمایش های مشرق زمین گرفته بود، بنابر ضرورت ها و شرایط اجتماعیــسیاسی آن دوران آلمان، مورد بازنگری و کاربردی خلاقانه قرار گرفت که منجر به شکل گیری تئاتر روایی و متعاقباً استفاده از فاصله گذاری به عنوان یک تکنیک تئاتری گردید. فاصله گذاری با شکستن تصور…

سایر رشته های هنر

کاربرد "فاصله گذاری",مثابه یک تکنیک تئاتری,سینمای دهه ی هفتاد به بعد,دانلود پایان نامه,word

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.