کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل PPT

کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل PPT

کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل PPT

          نام محصول  : پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل  فرمت  : PPT حجم  : 18 مگابایت تعداد اسلاید  : 107 زبان  : فارسی  سال گردآوری  : 97   تعریف حمل و نقل جابجایی انسان و کالا از یک مبدا به یک مقصد با یک هدف خاص نظیر خرید، آموزش، تفریح، شغلی و ….   اجزای تشکیل دهنده سیستم های حمل و نقل:    تسهیلات ثابت (خیابان ها، میادین، پل ها و ….)  نهادهای شناور(اتومبیل ها، عابرین پیاده و ….)  سیستم کنترلی ( کنترل وسیله نقلیه و کنترل جریان ) نظیر علایم ترافیکی، چراغ های راهنمایی و رانندگی، دوربین های نظارتی و ….     تاثیرات حمل و نقل تاثیرات مثبت – بردن صنعت تا دورترین مناطق ، که پیشرفت صنایع محلی را به دنبال خواهد داشت. – تسریع رشد اقتصادی – کاهش زمان سفرها – افزایش رفاه عمومی – کاهش تعداد تلفات انسانی بدلیل افزایش سرعت رساندن آنها به مراکر درمانی   تاثیرات منفی -تغییرات کاربری زمین و نتیجتا تغییرات بی اندازه د …

کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل PPT

          نام محصول  : پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل  فرمت  : PPT حجم  : 18 مگابایت تعداد اسلاید  : 107 زبان  : فارسی  سال گردآوری  : 97   تعریف حمل و نقل جابجایی انسان و کالا از یک مبدا به یک مقصد با یک هدف خاص نظیر خرید، آموزش، تفریح، شغلی و ….   اجزای تشکیل دهنده سیستم های حمل و نقل:    تسهیلات ثابت (خیابان ها، میادین، پل ها و ….)  نهادهای شناور(اتومبیل ها، عابرین پیاده و ….)  سیستم کنترلی ( کنترل وسیله نقلیه و کنترل جریان ) نظیر علایم ترافیکی، چراغ های راهنمایی و رانندگی، دوربین های نظارتی و ….     تاثیرات حمل و نقل تاثیرات مثبت – بردن صنعت تا دورترین مناطق ، که پیشرفت صنایع محلی را به دنبال خواهد داشت. – تسریع رشد اقتصادی – کاهش زمان سفرها – افزایش رفاه عمومی – کاهش تعداد تلفات انسانی بدلیل افزایش سرعت رساندن آنها به مراکر درمانی   تاثیرات منفی -تغییرات کاربری زمین و نتیجتا تغییرات بی اندازه د …

کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل PPT

          نام محصول  : پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل  فرمت  : PPT حجم  : 18 مگابایت تعداد اسلاید  : 107 زبان  : فارسی  سال گردآوری  : 97   تعریف حمل و نقل جابجایی انسان و کالا از یک مبدا به یک مقصد با یک هدف خاص نظیر خرید، آموزش، تفریح، شغلی و ….   اجزای تشکیل دهنده سیستم های حمل و نقل:    تسهیلات ثابت (خیابان ها، میادین، پل ها و ….)  نهادهای شناور(اتومبیل ها، عابرین پیاده و ….)  سیستم کنترلی ( کنترل وسیله نقلیه و کنترل جریان ) نظیر علایم ترافیکی، چراغ های راهنمایی و رانندگی، دوربین های نظارتی و ….     تاثیرات حمل و نقل تاثیرات مثبت – بردن صنعت تا دورترین مناطق ، که پیشرفت صنایع محلی را به دنبال خواهد داشت. – تسریع رشد اقتصادی – کاهش زمان سفرها – افزایش رفاه عمومی – کاهش تعداد تلفات انسانی بدلیل افزایش سرعت رساندن آنها به مراکر درمانی   تاثیرات منفی -تغییرات کاربری زمین و نتیجتا تغییرات بی اندازه د …

عمومی و آزاد

کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل PPT

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.