کارتحقیقی بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو هوایی ایران

کارتحقیقی بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو هوایی ایران

کارتحقیقی بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو هوایی ایران


تعداد صفحات ۶۰ فرمت word   توضیحات محصول چکیده قلمرو حاکمیت یک کشور بسی فراتر از مرزهای رسمی آن کشور است،به‏ عنوان مثال،کشتی‏های یک کشور ،هرچند در آب‏های داخلی کشور صاحب‏ پرچم نباشند،جزء قلمرو حاکمیت کشور صاحب پرچم به شمار می‏آیند. همین امر براساس عرف بین المللی در مورد هواپیماها هم صادق است.مثال‏ دیگر،سرزمین‏های اشغال شده توسط نیروهای مسلح یک کشور است،که هر چند در خارج از مرزهای رسمی و شناختهء شدهء آن کشور واقع است،اما تا حدودی که مربوط به حفظ امنیت نیروهای اشغالگر است،جزء قلمرو حاکمیت کشور اشغالگر به شمار می‏آید. تبیین جغرافیای سیاسی قلمرو حاکمیت که علاوه بر فضاهای جغرافیایی‏ داخل مرزهای یک کشور، کشتی‏ها، هواپیماها و سرزمین‏های اشغال شده را هم‏ دربرمی‏گیرد،موضوع مورد بررسی این مقاله است.   فهرست عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چکیده  ………. …

کارتحقیقی بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو هوایی ایران


تعداد صفحات ۶۰ فرمت word   توضیحات محصول چکیده قلمرو حاکمیت یک کشور بسی فراتر از مرزهای رسمی آن کشور است،به‏ عنوان مثال،کشتی‏های یک کشور ،هرچند در آب‏های داخلی کشور صاحب‏ پرچم نباشند،جزء قلمرو حاکمیت کشور صاحب پرچم به شمار می‏آیند. همین امر براساس عرف بین المللی در مورد هواپیماها هم صادق است.مثال‏ دیگر،سرزمین‏های اشغال شده توسط نیروهای مسلح یک کشور است،که هر چند در خارج از مرزهای رسمی و شناختهء شدهء آن کشور واقع است،اما تا حدودی که مربوط به حفظ امنیت نیروهای اشغالگر است،جزء قلمرو حاکمیت کشور اشغالگر به شمار می‏آید. تبیین جغرافیای سیاسی قلمرو حاکمیت که علاوه بر فضاهای جغرافیایی‏ داخل مرزهای یک کشور، کشتی‏ها، هواپیماها و سرزمین‏های اشغال شده را هم‏ دربرمی‏گیرد،موضوع مورد بررسی این مقاله است.   فهرست عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چکیده  ………. …

کارتحقیقی بررسی جرایم ارتکابی در قلمرو هوایی ایران


تعداد صفحات ۶۰ فرمت word   توضیحات محصول چکیده قلمرو حاکمیت یک کشور بسی فراتر از مرزهای رسمی آن کشور است،به‏ عنوان مثال،کشتی‏های یک کشور ،هرچند در آب‏های داخلی کشور صاحب‏ پرچم نباشند،جزء قلمرو حاکمیت کشور صاحب پرچم به شمار می‏آیند. همین امر براساس عرف بین المللی در مورد هواپیماها هم صادق است.مثال‏ دیگر،سرزمین‏های اشغال شده توسط نیروهای مسلح یک کشور است،که هر چند در خارج از مرزهای رسمی و شناختهء شدهء آن کشور واقع است،اما تا حدودی که مربوط به حفظ امنیت نیروهای اشغالگر است،جزء قلمرو حاکمیت کشور اشغالگر به شمار می‏آید. تبیین جغرافیای سیاسی قلمرو حاکمیت که علاوه بر فضاهای جغرافیایی‏ داخل مرزهای یک کشور، کشتی‏ها، هواپیماها و سرزمین‏های اشغال شده را هم‏ دربرمی‏گیرد،موضوع مورد بررسی این مقاله است.   فهرست عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چکیده  ………. …

علوم انسانی

کار,تحقیقی, بررسی, جرایم, ارتکابی, در, قلمرو, هوایی ,ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.