کارتحقیقی رسیدگی به جرائم مامورین اداره اطلاعات

کارتحقیقی رسیدگی به جرائم مامورین اداره اطلاعات

کارتحقیقی رسیدگی به جرائم مامورین اداره اطلاعات


تعداد صفحات ۵۰ فرمت word   توضیحات محصول چکیده در این مورد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری تلقی می‌شوند یا خیر نظرهای مختلف زیر ابراز شده است: ۱. مأموران وزارت اطلاعات نیروی اطلاعاتی اند و واحد اطلاعات سپاه ضابط عملیاتی آنان؛ ۲. این مأموران به استناد قانون تشکیل وزارت اطلاعات ضابط دادگستری به حساب نمی‌آیند (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)؛ ۳. به استناد بخش‌نامه سال ۱۳۷۳ رئیس قوه قضائیه، مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری تلقی می‌شوند؛ ۴. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات با توجه به قانون نیروی انتظامی؛ ۵. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات حسب فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری؛ ۶. این مأموران ضابط دادگستریِ با اختیارات و وظایف خاص اند؛ ۷. مأموران وزارت اطلاعات با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری ضابط هستند. به نظر می‌رسد که در این مورد باید قانون‌گذار وارد عمل شده و مأموران وزارت اطلاعات را در موضوع‌های خاص به‌منزله ضابط دادگستری بپذیرد تا هم فعالیت‌های وزارت اطلاعات قانون‌مند شود و هم از توسعه اختیارات مأمو …

کارتحقیقی رسیدگی به جرائم مامورین اداره اطلاعات


تعداد صفحات ۵۰ فرمت word   توضیحات محصول چکیده در این مورد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری تلقی می‌شوند یا خیر نظرهای مختلف زیر ابراز شده است: ۱. مأموران وزارت اطلاعات نیروی اطلاعاتی اند و واحد اطلاعات سپاه ضابط عملیاتی آنان؛ ۲. این مأموران به استناد قانون تشکیل وزارت اطلاعات ضابط دادگستری به حساب نمی‌آیند (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)؛ ۳. به استناد بخش‌نامه سال ۱۳۷۳ رئیس قوه قضائیه، مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری تلقی می‌شوند؛ ۴. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات با توجه به قانون نیروی انتظامی؛ ۵. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات حسب فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری؛ ۶. این مأموران ضابط دادگستریِ با اختیارات و وظایف خاص اند؛ ۷. مأموران وزارت اطلاعات با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری ضابط هستند. به نظر می‌رسد که در این مورد باید قانون‌گذار وارد عمل شده و مأموران وزارت اطلاعات را در موضوع‌های خاص به‌منزله ضابط دادگستری بپذیرد تا هم فعالیت‌های وزارت اطلاعات قانون‌مند شود و هم از توسعه اختیارات مأمو …

کارتحقیقی رسیدگی به جرائم مامورین اداره اطلاعات


تعداد صفحات ۵۰ فرمت word   توضیحات محصول چکیده در این مورد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری تلقی می‌شوند یا خیر نظرهای مختلف زیر ابراز شده است: ۱. مأموران وزارت اطلاعات نیروی اطلاعاتی اند و واحد اطلاعات سپاه ضابط عملیاتی آنان؛ ۲. این مأموران به استناد قانون تشکیل وزارت اطلاعات ضابط دادگستری به حساب نمی‌آیند (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)؛ ۳. به استناد بخش‌نامه سال ۱۳۷۳ رئیس قوه قضائیه، مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری تلقی می‌شوند؛ ۴. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات با توجه به قانون نیروی انتظامی؛ ۵. ضابط بودن ماموران وزارت اطلاعات حسب فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری؛ ۶. این مأموران ضابط دادگستریِ با اختیارات و وظایف خاص اند؛ ۷. مأموران وزارت اطلاعات با توجه به لایحه آیین دادرسی کیفری ضابط هستند. به نظر می‌رسد که در این مورد باید قانون‌گذار وارد عمل شده و مأموران وزارت اطلاعات را در موضوع‌های خاص به‌منزله ضابط دادگستری بپذیرد تا هم فعالیت‌های وزارت اطلاعات قانون‌مند شود و هم از توسعه اختیارات مأمو …

علوم انسانی

کار,تحقیقی, رسیدگی, به, جرائم, مامورین, اداره, اطلاعات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.