کارورزی(۳) کنش پژوهی

کارورزی(۳) کنش پژوهی

کارورزی(۳) کنش پژوهی

کارورزی(۳) کنش پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات : ۱۰۵           چکیده مبحث کارورزی به کارگذاشتن آموخته ها،تعمیق تجربه ها و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می آورد.این فرآیند از مشاهده ی مسائل فیزیکی ،آموزشی ،تربیتی و عاطفی آموزشگاه آغاز و به درسی پژوهشی در سطح مدارس ،کلاس های درس در جهت کسب مهارت های   یادگیری مادام العمر و قرار،گرفتن در چرخه ی حرفه ای ختم شود .   در کارورزی ۳ که در این ترم اجرا شد دانشجو معلم تلاش می کند   ویژگی های حرفه ای و شخصی خود را واکاوی کند . گزارش پایانی کارورزی ۳ با عنوان کنش پژوهی توسط اینجانب در سه فصل تدوین شده است که به شرح زیر است : فصل اول با عنوان گام اول کنش پژوهی شامل خصوصیات کارورز و توصیف و تحلیل موقعیت دبیرستان زهره کاردانپور که در کارورزی ۳،اهداف و ایده ها و فرضیات کارورز و تحلیل وی از فلسفه ی یک معلم و تعاریف مفاهیم کلیدی است . فصل دوم نیز با عنوان گام دوم کنش پژوهی شامل طرح های آموزشی که در قالب فرم ج مصوب و همچنین گزارشات اجرای آن ها که در قالب روایت بیان شده است، می باشد . فصل س …

کارورزی(۳) کنش پژوهی

کارورزی(۳) کنش پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات : ۱۰۵           چکیده مبحث کارورزی به کارگذاشتن آموخته ها،تعمیق تجربه ها و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می آورد.این فرآیند از مشاهده ی مسائل فیزیکی ،آموزشی ،تربیتی و عاطفی آموزشگاه آغاز و به درسی پژوهشی در سطح مدارس ،کلاس های درس در جهت کسب مهارت های   یادگیری مادام العمر و قرار،گرفتن در چرخه ی حرفه ای ختم شود .   در کارورزی ۳ که در این ترم اجرا شد دانشجو معلم تلاش می کند   ویژگی های حرفه ای و شخصی خود را واکاوی کند . گزارش پایانی کارورزی ۳ با عنوان کنش پژوهی توسط اینجانب در سه فصل تدوین شده است که به شرح زیر است : فصل اول با عنوان گام اول کنش پژوهی شامل خصوصیات کارورز و توصیف و تحلیل موقعیت دبیرستان زهره کاردانپور که در کارورزی ۳،اهداف و ایده ها و فرضیات کارورز و تحلیل وی از فلسفه ی یک معلم و تعاریف مفاهیم کلیدی است . فصل دوم نیز با عنوان گام دوم کنش پژوهی شامل طرح های آموزشی که در قالب فرم ج مصوب و همچنین گزارشات اجرای آن ها که در قالب روایت بیان شده است، می باشد . فصل س …

کارورزی(۳) کنش پژوهی

کارورزی(۳) کنش پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات : ۱۰۵           چکیده مبحث کارورزی به کارگذاشتن آموخته ها،تعمیق تجربه ها و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می آورد.این فرآیند از مشاهده ی مسائل فیزیکی ،آموزشی ،تربیتی و عاطفی آموزشگاه آغاز و به درسی پژوهشی در سطح مدارس ،کلاس های درس در جهت کسب مهارت های   یادگیری مادام العمر و قرار،گرفتن در چرخه ی حرفه ای ختم شود .   در کارورزی ۳ که در این ترم اجرا شد دانشجو معلم تلاش می کند   ویژگی های حرفه ای و شخصی خود را واکاوی کند . گزارش پایانی کارورزی ۳ با عنوان کنش پژوهی توسط اینجانب در سه فصل تدوین شده است که به شرح زیر است : فصل اول با عنوان گام اول کنش پژوهی شامل خصوصیات کارورز و توصیف و تحلیل موقعیت دبیرستان زهره کاردانپور که در کارورزی ۳،اهداف و ایده ها و فرضیات کارورز و تحلیل وی از فلسفه ی یک معلم و تعاریف مفاهیم کلیدی است . فصل دوم نیز با عنوان گام دوم کنش پژوهی شامل طرح های آموزشی که در قالب فرم ج مصوب و همچنین گزارشات اجرای آن ها که در قالب روایت بیان شده است، می باشد . فصل س …

عمومی و آزاد

کنش پژوهی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.