کتابچه صوتی دایره اول ( اصول همانند سازی)

کتابچه صوتی دایره اول ( اصول همانند سازی)

کتابچه صوتی دایره اول ( اصول همانند سازی)

کتابچه صوتی دایره اول نوشته آقای رندی گیج یکی از موفق ترین افراد در زمینه فروش و کسب و کار  این کتاب شامل ایده هایی است که با آن میتوانید میزان فروشتان ، روش های رهبری درست برای کسب و کارتان را مشخص کنید    10 فصل کتاب صوتی را میتوانید از طریق زیر دریافت کنید …

کتابچه صوتی دایره اول ( اصول همانند سازی)

کتابچه صوتی دایره اول نوشته آقای رندی گیج یکی از موفق ترین افراد در زمینه فروش و کسب و کار  این کتاب شامل ایده هایی است که با آن میتوانید میزان فروشتان ، روش های رهبری درست برای کسب و کارتان را مشخص کنید    10 فصل کتاب صوتی را میتوانید از طریق زیر دریافت کنید …

کتابچه صوتی دایره اول ( اصول همانند سازی)

کتابچه صوتی دایره اول نوشته آقای رندی گیج یکی از موفق ترین افراد در زمینه فروش و کسب و کار  این کتاب شامل ایده هایی است که با آن میتوانید میزان فروشتان ، روش های رهبری درست برای کسب و کارتان را مشخص کنید    10 فصل کتاب صوتی را میتوانید از طریق زیر دریافت کنید …

عمومی و آزاد

دایره اول,رندی گیج,موفقیت,کسب و کار,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.