کتاب سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی

کتاب سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی

کتاب سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی

کتاب سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسی

سلامتی و شفا از طریق ستاره شناسینام نویسنده: شیلا گدیسمترجم: شکوه عبدالهیتعداد صفحات: ۲۸۴حجم فایل کتاب: ۲.۷۱ مگابایت
اختَرشناسی، ستاره‌شناسی یا نجوم به دانشِ بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی «پدیده‌های آسمانی» از جمله: ستاره‌ها، سیاره‌ها، دنباله‌دارها، کهکشان‌ها و پدیده‌هایی مانند شفق قطبی و تابش زمینهٔ کیهانی گفته میشود که منشأ آنها در خارج از جوّ زمین است. اخترشناسی با رشته‌هایی همچون…

روان شناسی