کتاب صوتی جذب

کتاب صوتی جذب

کتاب صوتی جذب

کتاب صوتی جذب

آیا از کار کردن خسته شدید؟ آیا کارتان را دوست ندارید؟
آیا درآمد کافی برای رسیدن به اهدافتان ندارید؟
آیا روابطتان کوتاه‌مدت است؟ و یا پر از مشاجره؟
هر کسی وارد رابطه با شما می‌شود مثل نفر قبلی است؟ و دقیقا روابطتون مثل هم تمام می‌شود؟
آیا شادی خود را در تغییر دیگران می‌بینید؟
آیا مرتب اتفاقات تکراری و ناخواسته برای شما اتفاق می‌افتد؟
پس بقیه متن را بخوانید . . .
خواب‌وبیدار
ارتعاش و مدارها
 
اگر اسکار را می‌گرفتم
شنا…

کامپیوتر

پاسخی بگذارید