کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili – ویرایش دوم

کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili – ویرایش دوم


کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili – ویرایش دوم نویسنده: N. Zettili فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در ۶۹۱ صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. …


کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili – ویرایش دوم نویسنده: N. Zettili فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در ۶۹۱ صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. …


کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili – ویرایش دوم نویسنده: N. Zettili فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در ۶۹۱ صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. …

علوم پایه

کتاب مفاهیم و کاربردهای مکانیک کوانتوم Zettili ویرایش دوم, مکانیک کوانتوم Zettili, کتاب مکانیک کوانتوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.