کتاب Longman Exam Accelerator به همراه فایل های صوتی کتاب و پاسخنامه کتاب

کتاب Longman Exam Accelerator به همراه فایل های صوتی کتاب و پاسخنامه کتاب

کتاب Longman Exam Accelerator به همراه فایل های صوتی کتاب و پاسخنامه کتاب

کتاب Longman Exam Accelerator به همراه فایل های صوتی کتاب و پاسخنامه کتاب

کتاب Longman Exam Accelerator به همراه فایل های صوتی کتاب و پاسخنامه کتاب
(Classroom and self-study preparation for all B2 level exams)
فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در ۱۸۵ صفحه است.
فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

زبان خارجه

پاسخی بگذارید