کد مطلب تغییر شکل تیر با در نظر گرفتن اثر p-delta

کد مطلب تغییر شکل تیر با در نظر گرفتن اثر p-delta

  در این کد نمودار مربوط به یک تیر با بارگذاری و طول دلخواه وارد شده و نمودار تغییر شکل آن با در نظر گرفتن اثر p-delta ترسیم میشود.       …

فنی و مهندسی

اثر p detla , تغییر شکل تیر , اثر پی دلتا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.