کودهای بیولوژیک ازته وفسفاته

کودهای بیولوژیک ازته وفسفاته

کودهای بیولوژیک ازته وفسفاته

کودهای بیولوژیک ازته وفسفاته

تاثیر کودهای بیولوژیک
نقش عناصر غذایی در رشد و کیفیت گیاهان زینتی

 
تاریخچه کودهای بیولوژیک (کودهای میکروبی)

در دهه گذشته به دلیل مصرف کودهای شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی‌های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد. سیاست کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی، متخصصین را بر آن داشت که هر چه بیشتر از موجودات زنده خاک در جهت تأمین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرند و…

کشاورزی و منابع طبیعی

کودهای بیولوژیک ازته وفسفاته,تحقیق,مقاله,کشاورزی ودامپروری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.