کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی

کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی

کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی


زبان مقاله: انگلیسی  سال انتشار: ۲۰۱۹  فرمت و تعداد صفحات: در فرمتpdf و در ۱۹ صفحه میباشد. گرایش های مرتبط: حسابداری مالی و حسابداری دولتی …

کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی


زبان مقاله: انگلیسی  سال انتشار: ۲۰۱۹  فرمت و تعداد صفحات: در فرمتpdf و در ۱۹ صفحه میباشد. گرایش های مرتبط: حسابداری مالی و حسابداری دولتی …

کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اصولی


زبان مقاله: انگلیسی  سال انتشار: ۲۰۱۹  فرمت و تعداد صفحات: در فرمتpdf و در ۱۹ صفحه میباشد. گرایش های مرتبط: حسابداری مالی و حسابداری دولتی …

فنی و مهندسی

کیفیت اطلاعات حسابداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.