گزارش تخصصی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونگی کمک به سارا در مشکل عدم قانون‏پذیری.

گزارش تخصصی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونگی کمک به سارا در مشکل عدم قانون‏پذیری.

گزارش تخصصی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونگی کمک به سارا در مشکل عدم قانون‏پذیری.

گزارش تخصصی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونگی کمک به سارا در مشکل عدم قانون‏پذیری.

گزارش تخصصی آموزگار پایه اول ابتدایی چگونگی کمک به سارا در مشکل عدم قانون‏پذیری.در قالب ورد وقابل ویرایش در ۱۳صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی
شواهد نوع اول :
با دقت و توجه در رفتار دانش آموزان که مدام از سارا اعتراض می کردند متوجه شدم که رفتارهای نابهنجار سارا در کلاس نظم را مختل کرده است در ابتدا سعی کردم او را تحت نظارت بیشتری قرار بدهم از معاون مدرسه نیز خواستم تا رفتار او را در زنگ تفریح بیشتر مورد مشاهده قرار دهد و خودم نیز چندین بار…

آموزش و پرورش

گزارش تخصصی معلم اول ابتدایی,گزارش تخصصی معلم اول دبستان,گزارش تخصصی کلاس اول ابتدایی,گزارش تخصصی کلاس اول دبستان,گزارش تخصصی آموزگاراول دبستان,گزارش تخصصی پایه اول ابتدایی,گزارش تخصصی پایه اول دبستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.