گزارش تخصصی کلاس اول دبستان چگونگی درمان اختلال املا نویسی در دانش آموزم بهاره.

گزارش تخصصی کلاس اول دبستان چگونگی درمان اختلال املا نویسی در دانش آموزم بهاره.

گزارش تخصصی کلاس اول دبستان چگونگی  درمان  اختلال  املا نویسی در دانش آموزم بهاره.

گزارش تخصصی کلاس اول دبستان چگونگی درمان اختلال املا نویسی در دانش آموزم بهاره.

گزارش تخصصی کلاس اول دبستان چگونگی درمان اختلال املا نویسی در دانش آموزم بهاره.در قالب ورد وقابل ویرایش در۲۶ صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی
انواع اشتباهات دیکته نویسی :
حافظه دیداری، حساسیت شنوایی، آموزشی، وارنه نویسی، دقت، قرینه نویسی، نارسا نویسی، تمیز دیداری- دقت وحافظه توالی دیداری
درمان نارسا نویسی :
خطا ها و علل نارسا نویسی عبارتند از:
۱- کج نویسی بیش از حد
۲-راست نویسی بیش از حد
۳- پرفشار نوشتن
۴- نامرتب نویسی
۵- فاصله گذاری بیش از…

آموزش و پرورش

گزارش تخصصی پایه اول ابتدایی,گزارش تخصصی پایه اول دبستان,گزارش تخصصی کلاس اول ابتدایی,گزارش تخصصی کلاس اول دبستان,گزارش تخصصی آموزگاراول دبستان,گزارش تخصصی معلم اول ابتدایی,گزارش تخصصی آموزگاراول ابتدایی

پاسخی بگذارید