گزارش خدمتگزار مدرسه

گزارش خدمتگزار مدرسه

گزارش خدمتگزار مدرسه

  گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ۱۴         چکیده : سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئولیتش حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد. ما در این گزارش به خوبی وظایف سرایدار و خدمتگزار را شرح داده ایم . …

گزارش خدمتگزار مدرسه

  گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ۱۴         چکیده : سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئولیتش حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد. ما در این گزارش به خوبی وظایف سرایدار و خدمتگزار را شرح داده ایم . …

گزارش خدمتگزار مدرسه

  گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ۱۴         چکیده : سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، فردی را به جایگزینی خود قرار دهد. نگهبانی و نگهداری از ساختمان، تأسیسات و وسایل و لوازم مدرسه به عهده اوست و مسئولیتش حتی حول و حوش مدرسه را نیز در برمی گیرد. ما در این گزارش به خوبی وظایف سرایدار و خدمتگزار را شرح داده ایم . …

عمومی و آزاد

گزارشی وویژ,خدمتگزار ,مدرسه,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.