گزارش کارآموزی رشته پروژه مسکونی ۸ واحدی

گزارش کارآموزی رشته پروژه مسکونی ۸ واحدی


فرمت فایل: ورد قابل ویرایش    تعداد صفحات: ۴۰ بخشی از متن :     عنوان                             صفحه مقـدمـه. ۱ دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی. ۱ آشنایی کلی با مکان کار آموزی:. ۲ پاک سازی :. ۳ خاکبرداری:. ۱۰ پـیـاده کـردن نـقـشـه:. ۶ قـالـب بـنـدی فنداسیون: ۸ بـتـون مگــر:. ۱۰ آرماتوربندی:. ۱۱ نحوه ی آرماتوربندی:. ۱۲ خم کردن آرماتور :. ۱۳ علت استفاده فولاد و میل گرد در ساختمانها و پی:. ۱۶ بتن ریزی فنداسیون :. ۱۹ طرح اختلاط بتن :. ۲۳ سقف :. ۳۳     مقـدمـه محل کارآموزی در شهر گرگان بوده و کارگاهی کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ی کـارآمـوزی بـودیم عملیات خاک برداری از یک زمین تا اجرای سقف اول بطول انجامید. دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگو …

عمومی و آزاد

گزارش کارآموزی رشته پروژه مسکونی ۸ واحدی , گزارش کارآموزی ,رشته پروژه مسکونی, ۸ واحدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.