گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر

گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر

گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر

دانلود دانلود گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۸             فهرست تاریخچه کابل و کابلسازی در جهان و ایران  شرکت سیم و کابل ابهر  فهرست کابل های تولیدی در سالن H.V (فشار قوی ) شرکت سیم و کابل ابهر: فهرست دستگاه های موجود در سالن H.V (فشار قوی) شرکت سیم و کابل ابهر: ساختمان کابل های فشار قوی با عایق XLPE   ساختمان کابل های فشار قوی با عایق XLPE   1-         هادی   2-         نوار جدا کننده روی هادی   3-         نیمه هادی داخلی(Conductor Screen) 4- عایقXLPE   5- نیمه هادی بیرونی( Insulation Screen) 6- کاغذ نیمه هادی   7- شیلد ۸-  نوار کاغذی قیر اندود ۹- روکش(Sheath) چند طرح خاص از کابل ها ۱- کابل های فشار قوی” مقاوم در مقابل نفوذ آب”  2- کابل های سه رشته فشار متوسط  3- کابل های مسلح  مواد اولیه ت …

گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر

دانلود دانلود گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۸             فهرست تاریخچه کابل و کابلسازی در جهان و ایران  شرکت سیم و کابل ابهر  فهرست کابل های تولیدی در سالن H.V (فشار قوی ) شرکت سیم و کابل ابهر: فهرست دستگاه های موجود در سالن H.V (فشار قوی) شرکت سیم و کابل ابهر: ساختمان کابل های فشار قوی با عایق XLPE   ساختمان کابل های فشار قوی با عایق XLPE   1-         هادی   2-         نوار جدا کننده روی هادی   3-         نیمه هادی داخلی(Conductor Screen) 4- عایقXLPE   5- نیمه هادی بیرونی( Insulation Screen) 6- کاغذ نیمه هادی   7- شیلد ۸-  نوار کاغذی قیر اندود ۹- روکش(Sheath) چند طرح خاص از کابل ها ۱- کابل های فشار قوی” مقاوم در مقابل نفوذ آب”  2- کابل های سه رشته فشار متوسط  3- کابل های مسلح  مواد اولیه ت …

گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر

دانلود دانلود گزارش کارآموزی کابل سازی در شرکت سیم و کابل ابهر فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: ۲۸             فهرست تاریخچه کابل و کابلسازی در جهان و ایران  شرکت سیم و کابل ابهر  فهرست کابل های تولیدی در سالن H.V (فشار قوی ) شرکت سیم و کابل ابهر: فهرست دستگاه های موجود در سالن H.V (فشار قوی) شرکت سیم و کابل ابهر: ساختمان کابل های فشار قوی با عایق XLPE   ساختمان کابل های فشار قوی با عایق XLPE   1-         هادی   2-         نوار جدا کننده روی هادی   3-         نیمه هادی داخلی(Conductor Screen) 4- عایقXLPE   5- نیمه هادی بیرونی( Insulation Screen) 6- کاغذ نیمه هادی   7- شیلد ۸-  نوار کاغذی قیر اندود ۹- روکش(Sheath) چند طرح خاص از کابل ها ۱- کابل های فشار قوی” مقاوم در مقابل نفوذ آب”  2- کابل های سه رشته فشار متوسط  3- کابل های مسلح  مواد اولیه ت …

عمومی و آزاد

کابل سازی, ابهر, گزارش کارآموزی, سیم و کابل ابهر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.