گزارش کار آموزی کارخانه نوشابه و اب معدنی

گزارش کار آموزی کارخانه نوشابه و اب معدنی

گزارش کار آموزی کارخانه نوشابه و اب معدنی


شامل  9 صفحه دارای شماره اسلاید در قالب word که قابلیت ویرایش و اضافه کردن مطالب دلخواه شما را نیز دارد. قسمتی از این گزارش کار را در زیر مشاهده میکنید:     تاریخچه ی کارخانه ملیسا:   نوشابه سازی: این کارخانه در سال ۱۳۷۴ تاسیس شده که تا سال ۱۳۸۱ تولیدات کارخانه ویفر به نام آرتان جدس بوده . از سال ۱۳۸۱ اقداماتی در جهت راه اندازری خط نوشابه انجام گرفت در آخر سال ۸۱مجوز استاندارد گرفته و تولیدات را در قالب نوشابه های بودن الکلی گازدار آرتان نوش شروع شد که تولیدات آب آشامیدنی و آب میوه بدون گاز در برنامه بعدی شرکت است .                   کارخانه ی نوشابه سازی ملیسا تصفیه خانه قلب کارخانه نوشابه سازی است که ۴ مرحله ای است که دوغاب ، آب آهک و زاج برای تصفیه شیمیایی به آب زده می شود، آب آهک برای تنظیم قلیائیت آب ، زاج برای ناخالصی هایی که در آب وجود دارد که به صورت کوآگوله در آید رسوب کند. مگر برای ضدعفونی کردن همراه آهک به آب زده می شود. ۱-reaction : کلرو آهک واکنش می دهد بعد از سرریز شدن تانک واکنش وارد ت …

گزارش کار آموزی کارخانه نوشابه و اب معدنی


شامل  9 صفحه دارای شماره اسلاید در قالب word که قابلیت ویرایش و اضافه کردن مطالب دلخواه شما را نیز دارد. قسمتی از این گزارش کار را در زیر مشاهده میکنید:     تاریخچه ی کارخانه ملیسا:   نوشابه سازی: این کارخانه در سال ۱۳۷۴ تاسیس شده که تا سال ۱۳۸۱ تولیدات کارخانه ویفر به نام آرتان جدس بوده . از سال ۱۳۸۱ اقداماتی در جهت راه اندازری خط نوشابه انجام گرفت در آخر سال ۸۱مجوز استاندارد گرفته و تولیدات را در قالب نوشابه های بودن الکلی گازدار آرتان نوش شروع شد که تولیدات آب آشامیدنی و آب میوه بدون گاز در برنامه بعدی شرکت است .                   کارخانه ی نوشابه سازی ملیسا تصفیه خانه قلب کارخانه نوشابه سازی است که ۴ مرحله ای است که دوغاب ، آب آهک و زاج برای تصفیه شیمیایی به آب زده می شود، آب آهک برای تنظیم قلیائیت آب ، زاج برای ناخالصی هایی که در آب وجود دارد که به صورت کوآگوله در آید رسوب کند. مگر برای ضدعفونی کردن همراه آهک به آب زده می شود. ۱-reaction : کلرو آهک واکنش می دهد بعد از سرریز شدن تانک واکنش وارد ت …

گزارش کار آموزی کارخانه نوشابه و اب معدنی


شامل  9 صفحه دارای شماره اسلاید در قالب word که قابلیت ویرایش و اضافه کردن مطالب دلخواه شما را نیز دارد. قسمتی از این گزارش کار را در زیر مشاهده میکنید:     تاریخچه ی کارخانه ملیسا:   نوشابه سازی: این کارخانه در سال ۱۳۷۴ تاسیس شده که تا سال ۱۳۸۱ تولیدات کارخانه ویفر به نام آرتان جدس بوده . از سال ۱۳۸۱ اقداماتی در جهت راه اندازری خط نوشابه انجام گرفت در آخر سال ۸۱مجوز استاندارد گرفته و تولیدات را در قالب نوشابه های بودن الکلی گازدار آرتان نوش شروع شد که تولیدات آب آشامیدنی و آب میوه بدون گاز در برنامه بعدی شرکت است .                   کارخانه ی نوشابه سازی ملیسا تصفیه خانه قلب کارخانه نوشابه سازی است که ۴ مرحله ای است که دوغاب ، آب آهک و زاج برای تصفیه شیمیایی به آب زده می شود، آب آهک برای تنظیم قلیائیت آب ، زاج برای ناخالصی هایی که در آب وجود دارد که به صورت کوآگوله در آید رسوب کند. مگر برای ضدعفونی کردن همراه آهک به آب زده می شود. ۱-reaction : کلرو آهک واکنش می دهد بعد از سرریز شدن تانک واکنش وارد ت …

فنی و مهندسی

گزارش کار , نوشابه , آب معدنی , گزارش کار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.