گل آفتابگردان

گل آفتابگردان  Helianthus  L

 

مشخصات گیاه شناسی

این گیاه بومی آمریکا است . دارای تعداد زیادی گونه های یک ساله و چند ساله است  گونه H.annnuusL. از گیاهان یک ساله بوده ، دارای ساقه قوی راست و ساده که ارتفاع تا دو متر   می رسد ولی در ارقام کوتاه قد معمولاً از ۵۰ سانتی متر تجاوز نمی کند و برگ ها پهن ، بیضوی ، متقابل و دمبرگدار با سه رگبرگ و دندانه های زبر و خشن است . کلاپرکها کمی خمیده با گل های زبانه ای در اطراف به رنگ زرد ، روشن یا زرد تیره تا زرد قرمز و گل لوله ای به رنگ زرد متمایل به قهوه ای در وسط است .

گل آفتابگردان
گل آفتابگردان

 

طریقه کاشت و ازدیاد : بذر گل آفتابگردان را در اردیبهشت ماه در محل اصلی ، حفره هایی به فاصله ۴۰ – ۷۰ سانتی متر در زمین ایجاد کرده و در هر یک ، چند بذر قرار می دهند که پس از سبز شدن آن ها را تنک می کنند به طوری که فقط یک بوته در هر نقطه باقی ماند . گیاهان را نیز می توان در اوایل خرداد ماه نشاء کرد . یا بذر را در ماه فروردین در خزانه رو به آفتاب کاشته ، پس از سبز شدن موقعی که   بوته ها ۶ برگ شدند آن ها را در بستر اصلی می کارند .

خاک : گل آفتاب گردان خاک های خوب باغچه و غنی و نقاط گرم و آفتاب گیر را می پسندد و خاک های سرد و مرطوب را تحمل نمی کنند . قبل از به گل رفتن به گیاه باید کود دامی پوسیده یا کود شیمیایی داده شود . لازم است در ارقام بلند از قیم استفاده شود .

▪ کاربرد : گل آفتاب گردان را به صورت بوته های منفرد یا گروه های کوچک در حاشیه باغچه ها در بلات باندهائی با گل های بزرگ به صورت مخلوط یا تنهائی ، همچنین مانند برجین های پایا ، در طول یا برای تقسیم بندی زمین های نسبتاً بزرگ استفاده می کنند .

 

برای دانلود تحقیق کامل در مورد گل‌های آپارتمانی رو تصویر زیر کلیک کنید

گل‌های آپارتمانی