گل جعفری

گل جعفری Tagetes.L

 

مشخصات گیاه شناسی

سرزمین اصلی گل جعفری مکزیک می باشد و امروز در تمام دنیا گشت آن مرسوم بوده و یکی از گل های یکساله بهار و تابستانه است . برگ ها بریده ، گل زرد ، نارنجی و یا زرد لیموئی ، دو رنگ می باشد . برحسب ارتفاع بوته گونه های جعفری را به سه گروه قرار می دهند . پاکوتاه ،پامتوسط و پابلند .برگ ها پنجه ای و رنگ سبز ملایمی دارند.

گل جعفری
گل جعفری

 

طرز کاشت و ازدیاد : ازدیاد گل جعفری از طریق بذر می باشد . بذرها را می توان در آخر زمستان در شاسی و گلخانه سرد کاشته و در فروردین ماه در هوای آزاد در بستر اصلی نشاء نمود . بذور به صورتی نواری کاشته می شوند و پس از آن که بذور جوانه زدند آن ها را تنک کرده و مواظبت می نمایند تا نشاء ها رشد خود را به خوبی انجام دهند . بذر نباید به صورت انبوه کاشته شود . فاصله کاشت نشاء ها در بستر اصلی بین ۲۰-۳۰ سانتیمتر خواهد بود . تمام انواع جعفری ها معمولاً از اوایل تابستان تا اواخر پاییز دارای گل هستند. گاهی نیز در اوایل اردیبهشت بذرها را در هوای آزاد می توان در خزانه کشت نمود و پس از یکبار نشاء در اوایل خرداد ماه به بستر اصلی انتقال داد .

▪ خاک : این گیاهان در انواع خاک های مساعد و سالم و تازه رشد و نمو خوبی دارند و در مکان های آفتابی رشد و گلدهی بیشتری دارد . آبیاری آن متوسط و بایستی زمین همیشه مرطوب باشد .

کاربرد : واریته های پا کوتاه در کنار باغچه به صورت جدا از هم یا به صورت گروهی کاشته می شوند ، واریته های پابلند در حاشیه های بزرگ کاربرد دارد . انواع پا کوتاه برای تزئین تپه ها بوده و کاشت آن ها در گلدان برای تزئینات نمای ساختمان ها ، تراس ها و بالکن ها کاربرد دارد . از واریته های گل درشت به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برای دانلود تحقیق کامل در مورد گل‌های آپارتمانی رو تصویر زیر کلیک کنید

گل‌های آپارتمانی