یادگاران کهن

پی دی اف یادگاران کهن

پی دی اف یادگاران کهن

کتاب نفیس و ارزشمند یادگاران کهن جلد

کتاب نفیس و ارزشمند یادگاران کهن جلد یک نوشته انوشیروان دادگر  کاملترین و بی نقص ترین کتاب شناخت  معرفی و تفسیر و رمزگشایی از آثار و علائم دفینه در ایران است که تماما بر اساس تجربیات و علم جمعی از اساتید و کارشناس در زمینه باستان شناسی و دفینه یابی نوشته شده است.

این کتاب نمادها و نشانه های دفینه در ایران را مورد بررسی قرار میدهد و ریز به ریز تفسیر و رمزگشایی میکند.

کتاب یادگاران کهن جلد یک ودو

 

کتاب یادگاران کهن جلد یک ودو

کتاب نفیس و ارزشمند یادگاران کهن جلد یک نوشته انوشیروان دادگر کاملترین و بی نقص ترین کتاب شناخت معرفی و تفسیر و رمزگشایی از آثار و علائم دفینه در ایران است که تماما بر اساس تجربیات و علم جمعی از اساتید و کارشناس در زمینه باستان شناسی و دفینه یابی نوشته شده است. این کتاب نمادها و نشانه های دفینه در ایران را مورد بررسی قرار میدهد و ریز به ریز تفسیر و رمزگشایی میکند


پی دی اف یادگاران کهن


کتاب نفیس و ارزشمند یادگاران کهن جلد یک نوشته انوشیروان دادگر کاملترین و بی نقص ترین کتاب شناخت معرفی و تفسیر و رمزگشایی از آثار و علائم دفینه در ایران است که تماما بر اساس تجربیات و علم جمعی از اساتید و کارشناس در زمینه باستان شناسی و دفینه یابی نوشته شده است. این کتاب نمادها و نشانه های دفینه در ایران را مورد بررسی قرار میدهد و ریز به ریز تفسیر و رمزگشایی میکند. …

 

  • یادگاران کهن
  • یادگاران کهن انوشیروان دادگر
  • یادگاران کهن میراث زرین
  • یادگاران کهن ماناترند
  • یادگاران کهن
  • کتاب یادگاران کهن
  • کتاب یادگاران کهن ۱
  • کانال یادگاران کهن
  • کتاب یادگاران کهن جلد یک
  • دانلود کتاب یادگاران کهن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.