یک الگوریتم ژنتیک هیبریدی با استراتژی بهینه سازی محلی برای حل مساله فروشنده دوره گرد

یک الگوریتم ژنتیک هیبریدی با استراتژی بهینه سازی محلی برای حل مساله فروشنده دوره گرد

نام فارسی : یک الگوریتم ژنتیک هیبریدی با استراتژی بهینه سازی محلی برای حل مساله فروشنده دوره گرد نام انگلیسی :   The hybrid genetic algorithm with two local optimization strategiesfor traveling salesman problem زبان : انگلیسی سال: ۲۰۱۴ ژورنال: Computers & Industrial Engineering  تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل : pdf چکیده: Traveling salesman problem (TSP) is proven to be NP-complete in most cases. The genetic algorithm (GA)is improved with two local optimization strategies for it. The first local optimization strategy is the fourvertices and three lines inequality, which is applied to the local Hamiltonian paths to generate the shorterHamiltonian circuits (HC). After the HCs are adjusted with the inequality, the second local optimizationstrategy is executed to reverse the local Hamiltonian paths with more than 2 vertices, which also generates the shorter HCs. It is necessary that the two optimization strategies coordinate with each other in theoptimization process. The two opti …

نام فارسی : یک الگوریتم ژنتیک هیبریدی با استراتژی بهینه سازی محلی برای حل مساله فروشنده دوره گرد نام انگلیسی :   The hybrid genetic algorithm with two local optimization strategiesfor traveling salesman problem زبان : انگلیسی سال: ۲۰۱۴ ژورنال: Computers & Industrial Engineering  تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل : pdf چکیده: Traveling salesman problem (TSP) is proven to be NP-complete in most cases. The genetic algorithm (GA)is improved with two local optimization strategies for it. The first local optimization strategy is the fourvertices and three lines inequality, which is applied to the local Hamiltonian paths to generate the shorterHamiltonian circuits (HC). After the HCs are adjusted with the inequality, the second local optimizationstrategy is executed to reverse the local Hamiltonian paths with more than 2 vertices, which also generates the shorter HCs. It is necessary that the two optimization strategies coordinate with each other in theoptimization process. The two opti …

نام فارسی : یک الگوریتم ژنتیک هیبریدی با استراتژی بهینه سازی محلی برای حل مساله فروشنده دوره گرد نام انگلیسی :   The hybrid genetic algorithm with two local optimization strategiesfor traveling salesman problem زبان : انگلیسی سال: ۲۰۱۴ ژورنال: Computers & Industrial Engineering  تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل : pdf چکیده: Traveling salesman problem (TSP) is proven to be NP-complete in most cases. The genetic algorithm (GA)is improved with two local optimization strategies for it. The first local optimization strategy is the fourvertices and three lines inequality, which is applied to the local Hamiltonian paths to generate the shorterHamiltonian circuits (HC). After the HCs are adjusted with the inequality, the second local optimizationstrategy is executed to reverse the local Hamiltonian paths with more than 2 vertices, which also generates the shorter HCs. It is necessary that the two optimization strategies coordinate with each other in theoptimization process. The two opti …

فنی و مهندسی

الگوریتم ژنتیک,هیبریدی,استراتژی,بهینه سازی محلی, مساله فروشنده دوره گرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.